Logowanie

Zarejestruj się

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie, a Administrator danych – Adam Bednarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "DREWBED" Adam Bednarek, ul. Stefana Jarmickiego 14
63-322 Gołuchów, 617-191-50-86 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne w polityka prywatności.